Zwroty i reklamacje

 

 Reklamacje


 • Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli taka wada została stwierdzona w ciągu 2 lat od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 • O wyniku postępowania reklamacyjnego oraz o zasadach dotyczących dalszego postępowania z Produktem Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 • Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych oznacza, że Sprzedawca uznał reklamacje za zasadną.

 • Elementy, które są niezbędne do złożenia reklamacji to:

- wiarygodny dowód zawarcia umowy sprzedaży (paragon, faktura, potwierdzenie płatności)

- dane adresowe Klienta (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy potrzebny do kontaktu oraz adres pod którym znajduje się reklamowany produkt)

- dokładny opis wady/ usterki

 • Brak któregokolwiek z powyższych elementów spowoduje zamknięcie zgłoszenia reklamacyjnego do czasu aż Klient uzupełni wymagane informacje.

 • Do zgłoszenia reklamacyjnego warto dołączyć również zdjęcia lub filmy które mogą zobrazować wadę/ usterkę. Wszelkie dodatkowe informacje pozwolą przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji

 • Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, kiedy Klient w momencie zawierania umowy wiedział o wadzie produktu.

 

Postępowanie w procesie reklamacji:

1. Naprawa wadliwego elementu produktu.

2. Jeżeli nie jest możliwa naprawa wadliwego elementu to następuje jego wymiana.

3. Kolejnym krokiem jest wymiana danej części mebla, której do tyczy dana usterka.

4. Jeżeli żadne z powyższych kroków nie jest w stanie zagwarantować naprawy usterki to następuje wymiana całego mebla.

 

UWAGA!

Trzeba pamiętać o tym, że postępowanie w procesie reklamacji przebiega w takiej kolejności jakiej została podana powyżej. 

 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji
Wypełnij formularz reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz wystąpienie wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
DRAWEX A.C.M.T. Sp. J.
ul. Gdyńska 31
83-330 Małkowo

 

Kliknij TUTAJ, aby pobrać formularz reklamacji.

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Odstąpienie od umowy


 • Konsument (czyli osoba fizyczna zawierająca z Galerią Komfortu umowę) który zawarł umowę na odległość może na podstawie przepisów prawa w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten liczy się od momentu, w którym konsument wszedł w posiadanie produktu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@galeriakomfortu.pl.

 

Właściwe wypełnienie oświadczenia znacząco ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie całej procedury.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej https://galeriakomfortu.pl). Sprzedawca jednak zaznacza, że koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres DRAWEX A. C. M. T. Sp. J., ul. Gdyńska 31; 83-330 Małkowo.

 • Konsument ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć Produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami. Towar zakupiony przez Klienta powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Jeśli to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne i niezniszczone opakowanie. Dostarczenie do Sprzedawcy uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po stronie Konsumenta.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Sprzedawca jest uprawniony do zweryfikowania stanu Towaru zwracanego przez Klienta poprzez jego rozpakowanie. Jeśli okaże się, że Produkt jest wadliwy, uszkodzony lub zapakowany niepoprawnie (przez co nastąpiło uszkodzenie w transporcie) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru.

 • Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeśli:

- Przedmiotem świadczenia jest produkt wykonany na specjalne zamówienie i według specyfikacji Konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- Produkt ma wady o jakich Konsument został poinformowany i wyraźnie zgodził się, żeby taki Produkt został jemu dostarczony.

- Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu świadczenia przez Sprzedawcę straci prawo do odstąpienia od umowy.

- Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • W przypadku zwrotu towaru do którego był dołączony gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także gratisowy przedmiot.

 

Kliknij TUTAJ, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy.

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Prosimy o wysyłkę towaru na adres:

DRAWEX A.C.M.T. Sp. J.
ul. Gdyńska 31
83-330 Małkowo

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

UWAGA!

 Za podstawę do odstąpienie od umowy/ powód do reklamacji nie uznaje się sytuacji, gdy klient chce zwrócić towar ze względu na lekko inny odcień tkaniny obiciowej mebla w stosunku do próbki tej samej tkaniny. Tkaniny produkowane są w różnych partiach i mogą mieć lekko inne odcienie. 

PAMIĘTAJ! 

Aby przed zakupem mebla dokładnie sprawdzić czy wybrany przez ciebie mebel na pewno zmieści się do twojego mieszkania. Przy każdym meblu podane są wymiary, jednak meble składają się często z kilku paczek. Jeżeli masz wątpliwości czy wybrany mebel zmieści się do twojego mieszkania koniecznie wyślij do nas zapytanie dotyczące gabarytów paczek na maila kontakt@galeriakomfortu.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium