Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Galeria Komfortu

 

I. Definicje

 

1. Sklep internetowy - sklep, w którym klient może dokonać zakupu towaru znajdującym się pod adresem https://galeriakomfortu.pl.

2. Sprzedawca - DRAWEX A.C.M.T. Drywa Sp.J. z siedzibą w Małkowie 83-330, ul. Gdyńska 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO) pod numerem KRS 0000873664; REGON 366053688; NIP 589-202-95-52,  adres magazynu: Małkowo 83-330, ul. Gdyńska 31, adres e-mail: sklep@galeriakomfortu.pl, numer telefonu: 58 685 84 36.

3. Klient/ Kupujący - osoba fizyczna, pełnoletnia, która zawarła umowę o założenie konta w sklepie lub bez jego zawierania złożyła zamówienie,

4. Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art.22 (1) Kodeksu Cywilnego.

5. Konto - konto kupującego za pomocą, którego dokonuje zakupu towaru zawierającego dane osobowe podane przy jego założeniu oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.

6. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Towar - meble i akcesoria wyposażenia wnętrz oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

9. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj i ilość towaru.

10. Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Głównym założeniem prowadzenia sklepu jest przedstawienie Towaru na sprzedaż z podaniem cen i ich dostępności.

3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

5. Sprzedający zastrzega, że w przypadku mebli tapicerowanych podane wymiary mebli mogą róznić się od rzeczywistych do 3%, wynika to z indywidualnego wykonanina każdej sztuki mebla tapicerowanego i nie stanowi to podstawy do reklamacji.

6. Zamieszczone zdjęcia mogą odbiegać kolorystyką od rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu użytego przez Klienta.

7. W przypadku, gdy meble tapicerowane wykonane zostaną na specjalne życzenie klienta tj. inny rozmiar, inne wykonanie poszczególnych elementów mebla, inny nietypowy układ tkanin lub połączenie mebla z dwóch tkanin, to klient nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

 

 

III. Złożenie zamówienia, termin i dostawa

 

Zamówienia można składać w różny sposób:

1. Logowanie do konta "mam juz konto w sklepie":

- podaj swój e-mail i hasło, a następnie kliknij "zaloguj się".

2. Rejestracja "nie mam jeszcze konta"

- w koszyku wybierz przycisk "zarejestruj się".

- podaj dane niezbędne do rejestracji i realizacji zamówienia.

3. Kupowanie bez rejestracji "zakupy bez rejestracji".

- po kliknięciu przycisku "złóż zamówienie" przeniesie cię do kolejnego etapu w koszyku.

4. Kupowanie za pomocą konta na Facebooku lub Google

- kliknij w koszyku "zaloguj się przez Facebook".

- lub kliknij w koszyku "zaloguj się przez Google".

 

W wyjątkowych sytuacjach i w razie problemów przyjmujemy zamówienia zgłaszane na e-mail: sklep@galeriakomfortu.pl lub kontakt@galeriakomfortu.pl.

 

Termin:

- realizacja zamówień na meble tapicerowane w czasie 2-3 tygodnie

- Wyjątek! zamówienia dotyczące próbek tkanin są realizowane w krótszym terminie tj. do 2 dni roboczych.

 

Warunki dostawy towarów:

 1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Zamówiony towar jest dostarczony kupującemu w przypadku mebli poprzez wyspecjalizowaną firmę przewozową, a w przypadku wyposażenia wnętrz przez firmę kurierską.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmy przewozowe i kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie jej dostarczenia.
 4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie sklepu galeriakomfortu.pl w dziale Czas i koszty dostawy.

 

 

IV. Formy płatności 

UWAGA! 

Od 1.01.2020 r. warunkiem wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego jest wskazanie przez nabywcę swojego numeru NIP jeszcze przed wystawieniem paragonu. Późniejsze wystawienie faktury dla paragonu nie jest już możliwe! Bardzo prosimy więc zwracać uwagę, czy podczas składania zamówienia na które ma być FV jest wpisany NIP w odpowiednie miejsce.

 

Sposoby płatności:

 •  Blik
 •  karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Apple Pay, GPay
 •  przelew online
 •  przelew tradycyjny
 •  imoje
 •  PayPo - płatność odroczona
 •  Inbank - płatności ratalne

 

Banki dostępne w usłudze "przelew natychmiastowy":

 • mBank
 • PKO BP
 • ING
 • Santander
 • Pekao SA
 • Credit Agricole
 • BNP Paribas
 • Millenium Bank
 • VeloBank
 • Alior Bank
 • Inteligo
 • BOŚ Bank
 • City Handlowy
 • Bank Nowy BFG S.A.
 • Pocztowy24
 • PLUS BANK
 • Nest Bank
 • Bank Spółdzielczy w Sztumie
 • Bank Spółdzielczy Lututów
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy Biała Rawska
 • Małopolski Bank Spółdzielczy

 

Wybierając płatność przelewem tradycyjnym, prosimy o wpłatę należności na podany niżej numer rachunku. Wszystkie informacje niezbędne do wykonania przelewu zostaną wysłane mailem.

W ciągu 2 dni zostanie wysłane przypomnienie o płatności. W przypadku, gdy po 7 dniach od złożenia zamówienia nie wpłynie płatność na konto Sprzedawcy zamówienie zostanie anulowane.  

 

Numer rachunku bankowego: 

Bank ING

Nr konta: 03 1050 1764 1000 0090 3286 7369

 

 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy. 

 

 

V. Reklamacje

 

 • Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli taka wada została stwierdzona w ciągu 2 lat od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu.

 • Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 • O wyniku postępowania reklamacyjnego oraz o zasadach dotyczących dalszego postępowania z Produktem Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 • Elementy, które są niezbędne do złożenia reklamacji to:

  - wiarygodny dowód zawarcia umowy sprzedaży (paragon, faktura, potwierdzenie płatności),

  - dane adresowe Klienta (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy potrzebny do kontaktu oraz adres pod którym znajduje się reklamowany produkt),

  - dokładny opis wady/ usterki.

 • Brak któregokolwiek z powyższych elementów spowoduje zamknięcie zgłoszenia reklamacyjnego do czasu aż Klient uzupełni wymagane informacje.

 • Do zgłoszenia reklamacyjnego warto dołączyć również zdjęcia lub filmy które mogą zobrazować wadę/ usterkę. Wszelkie dodatkowe informacje pozwolą przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji.

 • Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku kiedy Klient w momencie zawierania umowy wiedział o wadzie produktu.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Postępowanie w procesie reklamacji:

1. Naprawa wadliwego elementu produktu.

2. Jeżeli nie jest możliwa naprawa wadliwego elementu to natsępuje jego wymiana.

3. Kolejnym krokiem jest wymiana danej części mebla, której dotyczy dana usterka.

4. Jeżeli żadne z powyższych kroków nie są w stanie zagwarantować naprawy usterki to następuje wymiana reklamowanego towaru na nowy lub zwrot gotówki.

 

Trzeba pamiętać o tym, że postępowanie w procesie reklamacji przebiega w takiej kolejności jakiej została podana powyżej. 

 

Kliknij TUTAJ, aby pobrać formularz reklamacji.

Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 

 • Konsument (czyli osoba fizyczna zawierająca z Galerią Komfortu umowę) który zawarł umowę na odległość może na podstawie przepisów prawa w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin ten liczy się od momentu w którym konsument wszedł w posiadanie produktu.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@galeriakomfortu.pl.

 • Właściwe wypełnienie oświadczenia znacząco ułatwi Sprzedawcy przeprowadzenie całej procedury.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru zwrócić konsumentowi koszt, który jest równoważny kosztowi zakupionego towaru. Sprzedawca zaznacza, że koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiono od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres DRAWEX ul. Gdyńska 31; 83-330 Małkowo.

 • Konsument ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć Produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami. Towar zakupiony przez Klienta powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Jeśli to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne i niezniszczone opakowanie. Dostarczenie do Sprzedawcy uszkodzonego towaru rodzi odpowiedzialność po stronie Konsumenta.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Sprzedawca jest uprawniony do zweryfikowania stanu Towaru zwracanego przez Klienta poprzez jego rozpakowanie. Jeśli okaże się, że Produkt jest wadliwy, uszkodzony lub zapakowany niepoprawnie (przez co nastąpiło uszkodzenie w transporcie) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru lub do odmowy zwrotu gotówki za wadliwie odesłany towar.

 • Prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeśli:

  - Przedmiotem świadczenia jest produkt wykonany na specjalne zamówienie i według specyfikacji Konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  - Produkt ma wady o jakich Konsument został poinformowany i wyraźnie zgodził się, żeby taki Produkt został jemu dostarczony.

  - Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu świadczenia przez Sprzedawcę straci prawo do odstąpienia od umowy.

  - Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • W przypadku zwrotu towaru do którego był dołączony gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także gratisowy przedmiot.

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.

   

Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII. Gwarancja

 

1. Utrata uprawnień ma miejsce w następujących sytuacjach

 • użytkowanie Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, montażu, konserwacji,
 • widoczny brak czyszczenia i konserwacji- co skutkuje zaniedbaniem i zanieczyszczeniem,
 • zbyt intensywne oświetlenie produktu światłem słonecznym lub sztucznym,
 • zabarwienie odzieżą (np. jeans) lub innymi barwnikami,
 • zalanie produktu wodą lub jakąkolwiek inną cieczą,
 • stwierdzenie przez Sprzedawcę wykonania naprawy, poprawek, modyfikacji lub modernizacji we własnym zakresie,
 • uszkodzenie mechaniczne,
 • używanie nieodpowiednich do czyszczenia mebli tapicerowanych środków chemicznych. Mogą one spowodować utratę właściwości hydrofobowych tkaniny.

 

2. Przedmiotem reklamacji nie może być:

 • charakterystyczne właściwości skór naturalnych takie jak ugryzienia owadów, znamiona, zgrubienia, blizny, naturalne różnice w odcieniu barwy, pofałdowania, różnice w fakturze skóry, różnice w połysku skóry,
 • charakterystyczne właściwości tkanin obiciowych takie jak: cienie, marszczenie, układanie włosa- wynika to z różnic w poszczególnych partiach produkcyjnych,
 • różnice w wymiarach mebli oraz poduszek o nie więcej niż +/- 3 %,
 • naturalne różnice w ułożeniu słojów w drewnie,
 • różnice twardości pianek siedzisk w granicach 10% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku,
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne stwierdzone już po odbiorze przez Klienta,
 • wady, uszkodzenie i braki ilościowe elementów o których Klient został poinformowany.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie towary użytkowane w warunkach domowych.

Wzór karty gwarancyjnej dostępny jest TUTAJ.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin sklepu jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej https://galeriakomfortu.pl.

 

2. Administratorem danych osobowych jest DRAWEX A.C.M.T. Drywa Sp.J. z siedzibą w Małkowie, ul. Gdyńska 31, 83-330 Małkowo.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 

4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży oraz ich zawarcia (art.6 ust. 1 lit. B RODO) oraz na ciążący na Sprzedającym obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) i prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art.6 ust 1 lit. F RODO). W związku z tym dane mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupującego, operatorom systemów płatności oraz instytucjom kredytującym zakup towarów a także firmom świadczącym usługi produkcji i serwisowania/ naprawy towarów zakupionych przez Kupującego.

 

5. Kupujący ma prawo:

 •  dostępu do swoich danych osobowych,
 •  ich edytowania,
 •  żądania usunięcia,
 •  żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 •  przenieść dane,
 •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 •  do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 18.05.2023r i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium